"Ett problem skall lösas så enkelt som möjligt, dock ej enklare."

A. Einstein

 

Ineq-Arv Läkarvårdsräkningar enligt ARV-systemet

Ineq-Priva Läkarvårdsräkningar enligt PRIVA-systemet

 

 

INEQ Intelligent Equipment

Box 262, 261 23 Landskrona

ineq@pop.landskrona.se