Nyheter i Axept 3.5.2

• På vissa maskiner kunde problem uppstå när man haft uppe Receptfönstret och haft stående preparat inlagda, speciellt i samband med att man skrivit ut på USB-anslutna skrivare. Detta kunde få datorn att hänga sig i samband med utskriften, eller (vilket var vanligare) kunde kräva att man startade om maskinen efter att man avslutat Axept för att åter kunna köra Axept. Detta är nu åtgärdat.


• Receptfunktionen är nu anpassad till de nya Receptblanketterna som börjar gälla 030201 , tänk på att olika skrivare kan ha små skillnader i exakt var utskriften placeras på pappret, detta justerar man i menyn "Inställningar->Patientfönster". Om Receptutskriften kommer "snett" så får man förskjuta den så att den hamnar rätt. Hos en användare så visade det sig att X=90, Y=-7 fungerade bra, men detta varierar som sagt mellan olika skrivare. Enheten för dessa justeringar är grafiska punkter, det går 2,4 punker / millimeter.


• Ny funktion för utskrift av streckkoder på recept, den egna koden matas in under menyn "Inställningar->Patientfönster". Ett typsnitt "Code128" medföljer och måste läggas i "Systemmapp->Typsnitt" för att utskriften av streckkod skall fungera.
Streckkoderna har testats på flera Apotek och visat sig fungera bra, dock kan läsbarheten påverkas av hur bra skrivare man har. Det är också viktigt att man har en bra toner/färgpatron.
Vill ni läsa mer om streckkoder eller få er utskrift "validerad" så gå in på http://www.streckkodsspecialistenab.se/ som är Apotekets konsult i dessa frågor.


• Några mindre buggar och minnesläckor åtgärdade.


Nyheter i Axept 3.5.1

• I MacOS X 10.2.2 introducerades ett fel/förändring i "Classic"-miljön som fick till följd att Axept's funktioner för att flytta fönster på skärmen inte längre fungerade på vissa maskiner. En svart ram kunde ligga kvar som ett "spår" när ett fönster flyttades. Detta är nu åtgärdat.


Nyheter i Axept 3.5

• Ny funktion för stående preparat i receptfunktionen. En lista per patient där man kan välja att spara ett eller flera preparat som med en knapptryckning kan förskrivas igen vid framtida besökstillfällen.
I den övre delen av receptfönstret finns de aktuella recepten att skriva ut vid besökstillfället, detta fungerar exakt som tidigare. I den nedre delen finns de stående preparaten på den aktuella patienten. Genom att klicka på den enkla pilen så förs det markerade preparatet över mellan rutorna. Den dubbla pilen för över samtliga preparat i respektive ruta. Knappen med papperskorgen raderar det markerade preparatet i respektive ruta. Så ifall man exempelvis har en patient som kommer för att fylla på samtliga sina recept så är det bara att klicka på den dubbla "upp"-pilen en gång och därefter skriva ut, sen är det klart.

• "Extra tid" i tidboken, så att man på ett kontrollerat sätt kan dubbelboka två eller flera patienter på samma tid.

• Nya fält på patientkortet som varje mottagning själv kan sätta rubrik på, tex "Mobiltelefon" eller liknande, med en kommandofil kan man enkelt själv ange vilka rubriker som önskas.

• En knapp i tidboksfönstret som direkt öppnar bokningsöversikten på den aktuella vårdgivaren, för att snabbt hitta en ledig tid.

• Typsnitt för lösenord vid inloggningen nu internt i programmet, det finns inte längre något behov av att installera "Axept Password Font" i systemmappen.

• Möjlighet att bläddra månadsvis i bokningsöversikten genom att hålla nere SHIFT-tangenten när man använder bläddringsfunktionen.

• Varningsljud när för många tecken matas in i tidboken.

• Vid utskrift av lablistan kan man genom att samtidigt hålla ner SHIFT-tangenten välja att enbart printa ut från och med den för tillfället markerade kolumnen.

• Vid utskrift av lablistan kommer det en rad med praktikinfo eller annan text nederst på varje blad. Denna text matas in via en kommandofil. Då denna text kan vara betydligt längre än inmatningsrutan i kommandofilen så rekommenderas att ni skriver raden i någon annan ordbehandlare eller liknande, för att sen bara klistra in den när kommandofilen körs.

• "Spara" och "Skriv ut" möjligt från kommandofilsfönstret.

• Integrerad funktion för uppgradering av databasen. Det behövs inte längre något speciellt uppgraderingsprogram när en ny version av Axept skall tas i bruk. Detta sker automatiskt när den första användaren loggar in efter det att Axept uppgraderats. I nätverksversionen är det viktigt att tänka på att uppgraderingen skall vara slutförd innan fler användare loggar in från andra klientmaskiner.

• När man väljer att avsluta Axept så kommer det en fråga ifall man verkligen vill avsluta.

• I vissa lägen kunde prefs-filen bli skadad vilket kunde få till följd att programmet hängde sig när man tog fram en viss fönstertyp. Detta åtgärdades tidigare genom att manuellt slänga filen "Axept.prefs" i Systemmapp:Programinställningar. Nu räcker det att hålla ner ALT-tangenten när Axept startas så görs detta med automatik.

• Den senast inloggade signaturen på en viss dator sparas så att samma signatur direkt är markerad i inloggningslistan nästa gång Axept startas.

• Det finns inte längre någon speciell Axeptversion för Västerbotten, detta är integrerat i samma program och genom en kommandofil väljer man att ställa in att man finns i Västerbotten.

• Ikonen för Observanda på fönsterpaletten markeras ifall det finns någon text i den aktuella patientens Observanda.

• En svaghet som vid försök till dubbelbokning i tidboken kunde få en eller flera klientprogram att hänga sig är nu åtgärdad.

• Möjlighet att mata in information i kommandofiler, vilket innebär att betydligt mer avancerade och anpassade kommandofiler kan skapas.

• Om ett fel inträffar så att "Ett fel har detekterats.." kommer upp och Axept avslutas så finns det ny knapp "Spara daganteckningar" som ger en möjlighet att spara alla daganteckningar, som inte hunnit sparas, till en textfil på den egna maskinen.

• Ytterligare optimering för att köra Axept i "classic"-läget i MacOS X 10.1.3 eller senare.

• Nya kommandofiler finns för nerladdning på www.apparatkonsult.com , som utnyttjar de nya möjligheterna i Axept 3.5. Bland annat en kommandofil för att dela med sig av sitt receptbibliotek till kollegor på mottagningen.

• Ett flertal mindre buggar och minnesläckor åtgärdade.


Nyheter i Axept 3.4.1

• Rättat en bug som på vissa maskiner gav felaktigheter i Receptfunktionen efter det att man skrivit ut ett Specialrecept.

• Justerat eventhanteringen så att Axept nu endast tar upp 3-5% av CPU-kapaciteten under MacOS X.

• Fler förbättringar i PlugIn-funktionen avseende väldigt långa SQL-satser.


Nyheter i Axept 3.4

• Ny funktion där administratören kan ange en användare som "Inaktuell", så att vårdgivare som slutat inte tar upp plats i inloggningslistan, tidboksmenyn mm. Detta för att man av juridiska (och tekniska) skäl aldrig bör radera en vårdgivare. Ifall vårdgivaren återvänder till praktiken kan man göra signaturen "Aktuell" igen.

• Möjlighet att välja mer än en mall i taget, mh. commando- eller shift-klick, så att man nu snabbt kan komponera stora delar av journaltexten på ett mycket smidigt sätt.

• Vid öppning av lablistan scrollas nu listan så att man direkt ser det senaste provtillfället.

• Ny förbättrad PlugIn-funktion som möjliggör mer komplexa och större SQL-satser.

• Vid tidsödande operationer uppdateras nu PlugIn-fönstret under tiden så att man kan få fortlöpande information om vad som händer.

• Piltangenterna fungerar nu på ett mer enhetligt sätt i tidboken.

• Förbättrat stöd för 17"-skärm.

• Ett litet mellanrum mellan seklet och personnumret är tillagt på utskrifterna.

• Rättat en bug som gjorde att bara det första receptet plockades från det valda pappersfacket på vissa skrivare.

• Programmet kunde tidigare hänga sig under MacOS X , detta är nu åtgärdat. Enanvändarversionen fungerar snabbt och bra, men nätverksversionen går långsamt pga. att "classic" AppleTalk ännu inte stöds fullt ut i OS X. Jag rekommenderar INTE att man uppgraderar till OS X i dagsläget ifall man kör nätverksversionen av Axept om man inte är absolut tvungen av andra orsaker.

• Det är inte längre möjligt att glömma trycka "Välj datum" i tidboken efter det att man stegat sig fram till ett nytt datum. Så fort man försöker boka en tid utan att ha valt "Välj datum" så utförs "Välj datum" automatiskt. Detta att glömma "Välj datum" kan ha orsakat flera tidbokstrelaterade fel som nu förhoppningsvis är undanröjda.

• Rättat en bug som gjorde att om man lämnade tidboken fast man hade en öppnad (låst) tid kunde det bli problem för andra användare av tidboken. Alla öppnade tider stängs numera automatiskt vid byte till annat fönster, eller annat program.

• Rättat en bug som gjorde att det var möjligt att bläddra fram veckovis i bokningsöversikten även när man hade "låst upp" en tid, vilket kunde ge problem för andra användare av tidboken.

• Rättat en bug som gjorde att felaktig information kunde visas i bokningsöversikten när man öppnade den eller bläddrade fram veckovis.

• Ett fel som gjorde att man ibland kunde få en ofullständig inramning (eller ingen ram alls) på det markerade fältet i ett fönster efter att en dialogruta visats är åtgärdat. Detta märktes tydligast när man klickade upp ett recept från receptlistan och därefter stängde dialogrutan med receptet.

• Vissa användare kunde ibland få ett felaktigt "_" -tecken i sina receptutskrifter, detta är nu åtgärdat. Även om detta är fixat nu (efter dagar av letande) så är jag inte 100% säker på att det inte kan dyka upp igen. Rapportera direkt ifall ni ser något misstänkt på någon receptutskrift.

• Vid förstoring av tidboken när man stod placerad på sista raden så blev updateringen av fönstret felaktig och "ihoptryckt", detta är nu åtgärdat. Samma fel kunde även inträffa i övriga listor såsom "Att signera" , "Bokningsöversikt", "Brevlåda" osv. Även dessa har åtgärdats.

• Vid förstoring av lablistan i sidled, när man stod placerad på sista kolumnen, blev updateringen av fönstret felaktig och "sönderhackad", detta är nu åtgärdat.

• Vid förstoring av lablistan i höjdled, när man stod placerad på sista raden, blev updateringen av analysnamnen felaktiga och "ur synk", detta är nu åtgärdat.

• "Minnesläckor" i samband med vissa utskrifter är åtgärdade.


Nyheter i Axept 3.3

• Storleken och placeringen på Översiktsfönstret sparas inte längre i preferensfilen, vilket underlättar när man byter upplösning på bildskärmen eller byter till en annan bildskärm.

• Rättat en bug som gjorde att inställningen på den översta nyckelordspopupen inte sparades korrekt.

• Ett nytt val under "Inställningar->Patientfönster" för att anpassa Översiktsfönstret till iMac-bildskärm. Om detta väljs så visas hela översikten och man slipper växla mellan övre/nedre del. Detta på bekostnad av dom två nedersta fälten. Denna funktion kan givetvis användas på andra datorer som har lite mindre skärm, den är anpassad för en skärmupplösning på 800*600 punkter.

• Axept svarar numera på sk. "High Level Events" från operativsystemet, vilket gör att Axept kan avslutas automatiskt då man startar om eller stänger av datorn. (om man inte har några osparade fönster dvs.)

• I utskrifterna av lablistan markeras dom patologiska värdena med fetstil och understrykning.

• I "Bevakningslistan" och "Att signera" visas nu dom 300 första patienterna istället för som tidigare endast 100.

• Sekelsiffran tillagd på utskrifter av Journal, Daganteckning, Observanda, Recept, Lablista och Remiss.

• Rättat ett fel avseende gamla frikort som felaktigt ansågs giltiga fortfarande.

• Rättat ett fel som i vissa fall kunde medföra att listan med patienter som visas vid "Öppna Patient" med ofullständigt personnummer ifyllt, kunde hamna under ett annat fönster och inte syntes.

• Efter rapporter om fel i samband med utskrift av ej sparade räkningar så sparas räkningarna numera med automatik i samband med utskrift.

• En ny funktion som ger Administratören möjlighet att radera gamla tider i tidboken, samt även radering av gamla räkningar. Ifall ni har väldigt mycket gamla poster så är det bättre ifall ni raderar dessa i "omgångar" istället för att radera alla på en gång. I nätverksversionen skall man se till att ingen annan sitter och jobbar när raderingarna utförs.

• Resultatet i "Statistiklista" kan numera exporteras till en textfil som kan användas tex. för att infogas i olika slags rapportering o.dyl.

• I statistiken finns nu en kryssruta "Alla" i de fall man vill göra statistik för alla vårdgivare samtidigt.

• Det finns inte längre två versioner, Axept resp. AxeptB , alla kan använda samma version.

• Ett fel som långsamt förbrukade allt minne under System 9 åtgärdat.

• En helt ny funktion för att köra externa kommandofiler, tex. för specialstatistik, exporter , analys och uppdateringar av databasen. Kommandofilerna anropas genom det nya menykommandot "Utför kommandofil", eller att man helt enkelt dubbelklickar på en Kommandofil på hårddisken. Kommandofiler av allmänt intresse kommer att finnas tillgängliga utan kostnad på www.apparatkonsult.com. För närvarande finns följande Kommandofiler tillgängliga. Export av patientregister till fil för tex. massbrev eller andra externa register. Räkna antalet patienter i databasen. "Upplåsning" av låsta patienter i databasen.

• Hör av er ifall ni har önskemål om ytterligare Kommandofiler. Ifall det är sådant som alla användare kan ha nytta av så är det kostnadsfritt, är det mer speciallösningar så debiteras normal timtaxa för detta.