Kommandofiler till Axept

Logga in i Axept som vanligt, men öppna inga patienter, därefter dubbelklickar du på den kommandofil du vill köra. Man kan också välja "Utför kommandofil" i arkivmenyn. Här finns Kommandofiler för nerladdning, men det är också möjligt att beställa kommandofiler som utför något specifikt som man vill ha utfört. För att ladda ner, klicka på ikonen för den önskade Kommandofilen nedan.

Axept Password Font

Egentligen ingen Kommandofil, utan istället ett typsnitt som läggs i Systemmappen så att lösenordet inte syns i Axept vid inloggning. Behövs ej i Axept 3.5 eller nyare.

Sekel, tag bort mellanslag

Plockar bort onödiga mellanslag efter seklet på alla patientkort. För att undvika problem med utskrifter där personnumret inte syns

Tag bort patientlåsningar

Plockar bort låsningar ("Posten låst av en annan användare") som ibland kan uppstå på vissa patienter ifall någon Axeptanvändare avslutar programmet pga. ett fel, eller slår av strömbrytaren.

Sekel = 19

Sätter sekelsiffran till 19 på alla patientkort.

Räkna pat/sign

Räknar hur många patienter som är tilldelade (via "Ansvarig läkare") till respektive signatur.

Räkna patienter

Räknar hur många patienter som totalt finns i databasen.

Radera alla "Att signera"

Raderar alla uppgifter som visas i "Att signera". Att användas ifall systemet kommit "Ur fas" och visar patienter som redan är signerade. OBS se till att godkänna alla daganteckningar i systemet innan detta utförs.

Exportera Patientdata

Exporterar alla data från patientkorten till en tabseparerad texfil för att importera i FileMaker, Excel eller andra program, för tex. massbrev.

Databasanalys

Exporterar två filer med teknisk information om databasen. Bifoga dessa filer i ett mail hit ifall ni tycker att något är fel eller går långsamt så kan jag avgöra huruvida det är något i databasen som bör åtgärdas.
 

 

Nedanstående kommandofiler kräver Axept 3.5 eller nyare.

Ändra Patientkortsrubriker

Nya fält på patientkortet som varje mottagning själv kan sätta rubrik på, tex "Mobiltelefon" eller liknande, med denna kommandofil kan man enkelt själv ange vilka rubriker som önskas.

Lablista Utskriftsrubrik

Vid utskrift av lablistan kommer det en rad med praktikinfo eller annan text nederst på varje blad. Texten matas in via denna kommandofil. Då denna text kan vara betydligt längre än inmatningsrutan i kommandofilen så rekommenderas att ni skriver raden i någon annan ordbehandlare eller liknande, för att sen bara klistra in den när kommandofilen körs.

Ställ in Västerbotten

Det finns inte längre någon speciell Axeptversion för Västerbotten, detta är integrerat i samma program och genom denna kommandofil väljer man att ställa in att man finns i Västerbotten.

Kopiera Standardrecept

En kommandofil för att dela med sig av sitt receptbibliotek till kollegor på mottagningen.

Radera egna Standardrecept

En kommandofil för att radera alla sina befintliga standardrecept om man vill börja om.

Reparera Patient- och Tidboksindex

En kommandofil för att reparera indexfilerna i databasen, ifall man får problem med tomma patientkort, dubbla patientkort eller märkligheter i tidboken. Lämpligt att köra detta med jämna intervaller för att undvika problem och dessutom snabba upp databasen. Tex. en gång i veckan eller oftare ifall man är många användare.

OBS!! Det är viktigt att ta en backup på databasen innan man kör denna kommandofil, om det dyker upp ett fel när kommandofilen körs bör man lägga tillbaka backupen och kontakta ApparatKonsult för kontroll av databasen. I annat fall kan hastigheten på Axept bli en bråkdel av den normala.