Vanliga frågor och svar angående Axept.

1: Hur får man maximal hastighet i Axept?

2: Kan man vara inloggad flera användare på samma signatur?

3: Finns Axept för Windows?

4: Mina Receptutskrifter kommer "fel" på blanketten.

5: Fungerar Axept under MacOS X?

6: Mitt fönster syns inte.

7: Axept krashar vid uppstart.

8: Jag har lagt tillbaka en säkerhetskopia på Servermaskinen, finns det mer att tänka på?

9: Vilka filer skall jag ta backup på?

10: Jag kör enanvändarversionen av Axept, är det komplicerat att uppgradera till nätverksversionen?

11: Kan jag använda min servermaskin som klient samtidigt och köra Axept där också?

12: Vi använder nätverksversionen av Axept, är det möjligt att plocka med sig databasen för att jobba hemma under helgen?

13: Personnumret kommer inte med på vissa utskrifter?


1: Hur får man maximal hastighet i Axept?

Förutom det uppenbara att skaffa en snabb server och ett snabbt nätverk så finns det ett par saker att tänka på:

• Stäng av det virtuella minnet på servern. Detta görs under "Inställningar->Minne" i äpplemenyn.

• Maximera cache-minnet på servern. Detta görs under "Inställningar->Minne" i äpplemenyn.

• Tilldela serverprogrammet mer minne, mer än 20-30 MB behövs dock inte ens för riktigt stora nätverk.

• Ha inga onödiga program igång på servern, låt serverprogrammets fönster ligga överst och stäng av fildelning ifall ni inte behöver det.


2: Kan man vara inloggad flera användare på samma signatur?

Det är möjligt att vara inloggad flera användare på samma signatur, men detta skall undvikas.

Man kan få problem med dubbelbokningar i tidboken och andra liknande fenomen.


3: Finns Axept för Windows?

Nej.


4: Mina Receptutskrifter kommer "fel" på blanketten.

Då olika tryckerier placerar fälten på receptblanketten lite förskjutet så finns det en funktion under "Inställningar->Patientfönster" i den meny som bär användarens signatur. Här kan man justera var på blanketten utskriften skall placeras.


5: Fungerar Axept under MacOS X?

Ja, i och med uppgraderingen 10.0.1 i OS X så fungerar Axept bra både i enanvändar och nätverksversion, i "Classic" läge.


6: Mitt fönster syns inte.

Ifall något Axeptfönster inte tycks dyka upp så kan det ha blivit ett fel i filen Axept.prefs som ligger i Systemmappen i Programinställningar. Kasta Axept.prefs, men se till att du först avslutar Axept. En ny Axept.prefs bildas då du åter startar Axept. Axept.prefs innehåller uppgifter om var de olika fönsterna i Axept skall placeras på bildskärmen.

Ifall du byter bildskärm kan det också vara nödvändigt att kasta Axept.prefs för att kunna se alla fönster i Axept.


7: Axept krashar vid uppstart.

Se punkt 6.


8: Jag har lagt tillbaka en säkerhetskopia på Servermaskinen, finns det mer att tänka på?

I samband med att en säkerhetskopia läggs tillbaka så bör man innan man startar serverprogrammet kasta mappen "dtf" som ligger i "Programinställningar" i Systemmappen. Detta behövs bara ifall det har varit någon krash eller annat fel på servern tidigare.


9: Vilka filer skall jag ta backup på?

De två filerna database.dtf och database.bit skall säkerhetskopieras, dom ligger oftast i en mapp som heter Journalarkiv. Filnamnen kan vara annorlunda pga. att man fritt kan döpa om dessa filer själv. Tag även backup på serverprogrammet.


10: Jag kör enanvändarversionen av Axept, är det komplicerat att uppgradera till nätverksversionen?

Nej, serverprogrammet i nätverksversionen av Axept använder sig av samma databas som i enanvändarversionen.


11: Kan jag använda min servermaskin som klient samtidigt och köra Axept där också?

Nej.


12: Vi använder nätverksversionen av Axept, är det möjligt att plocka med sig databasen för att jobba hemma under helgen?

Ja, plocka med databasen på en Zip eller för över den till en portabel dator via fildelning så kan du använda dig av enanvändarversionen av Axept på en annan maskin under helgen. Dock är det väldigt viktigt att hela tiden ha klart för sig vilken som är den skarpa versionen av databasen så att ingen förväxling sker.


13: Personnumret kommer inte med på vissa utskrifter?

Detta beror på att sekelsiffran på patientkortet matats in med en eller flera mellanslag efter siffrorna "19  " istället för "19". Använd PlugIn'en "Sekel, ta bort mellanslag" som du hittar på PlugIn -sidan.